PRESENTATIE | 16 november 2017 | ACTUALITEITEN ARBEIDSRECHT

PRESENTATIE | 16 november 2017 | ACTUALITEITEN ARBEIDSRECHT

PRESENTATIE | 16 november 2017 | ACTUALITEITEN ARBEIDSRECHT

Wij nodigen u graag uit voor onze najaarsbijeenkomst Actualiteiten Arbeidsrecht op donderdag 16 november, waarin wij de belangrijkste recente ontwikkelingen in jurisprudentie en wetgeving op het gebied van ziekte en welzijn van medewerkers en het ontslagrecht met u doornemen. Zo bespreken wij met u de nieuwe Arbowet die per 1 juli jl. in werking is getreden en gevolgen heeft voor, onder meer, de positie van de bedrijfsarts. Ook de discussie rondom passende arbeid en hervatting na ziekte komt aan de orde, net als de ontwikkelingen ten aanzien van de loonsanctie, het sluitstuk van de Wet verbetering poortwachter.

Voor wat betreft het ontslagrecht komt het belangrijke arrest van de Hoge Raad van 30 juni jl. over de manier waarop de billijke vergoeding dient te worden berekend, aan de orde. Ook zullen we u meenemen in de laatste ontwikkelingen in de jurisprudentie ten aanzien van de disfunctionerende werknemer en de hoogte van de vergoeding in een vaststellingsovereenkomst.

Natuurlijk zullen wij in onze presentatie de voornemens van het kabinet op deze onderdelen van het arbeidsrecht meenemen. Als er nog tijd voor is staan we tot slot ook graag stil bij de overige door het kabinet aangekondigde arbeidsrechtelijke maatregelen.

Kortom: het wordt een veelzijdige bijeenkomst waarin wij u zoveel mogelijk praktische handvatten geven voor de dagelijkse praktijk.

Programma
14.45 – 15.00 Inloop met koffie/thee
15.00 – 16.15 Presentatie
16.15 – 16.30 Pauze
16.30 – 17.30 Presentatie
17.30    Borrel

Aanmelden en Adres
Wilt u (kosteloos) deelnemen aan deze bijeenkomst, dan kunt u zich aanmelden door uw naam en contactgegevens te mailen naar secretariaat@vlaskampadvocaten.nl. Zodra u een bevestiging heeft ontvangen, is uw aanmelding definitief. Meldt u snel aan, het aantal beschikbare plaatsen is beperkt.

De bijeenkomst vindt plaats op ons kantoor aan de Regentesselaan 2 (3818 HJ) in Amersfoort, telefoonnummer 033 - 462 79 20.

Sprekers
Frouke Vlaskamp en Brigit van de Ven-Meier hebben jarenlange ervaring als (arbeidsrecht) advocaat (respectievelijk  sinds 1995 en 1999). Zij adviseren werkgevers in zowel de profit- als de non profit sector over uiteenlopende arbeidsrechtelijke onderwerpen, waaronder: reorganisaties, het opstellen van arbeidsovereenkomsten en aanvullende (collectieve) arbeidsvoorwaarden­regelingen, individuele of collectieve ontslagprocedures en daaraan gerelateerde procedures.