VOORJAAR 2017 | BIJEENKOMSTEN ARBEIDSRECHT

VOORJAAR 2017 | BIJEENKOMSTEN ARBEIDSRECHT

Ook dit jaar zullen er bij Vlaskamp Advocaten een tweetal bijeenkomsten Arbeidsrecht plaatsvinden. De bijeenkomsten worden gehouden op 13 en 15 juni 2017.

Wij nodigen u van harte uit deel te nemen aan één of beide bijeenkomsten. U kunt eventueel een collega of iemand van buiten uw organisatie meenemen, die ook geïnteresseerd is in arbeidsrecht. Wel vragen wij u deze persoon eerst even bij ons aan te melden, zodat wij rekening kunnen houden met het aantal deelnemers.

 

13 juni |Actueel arbeidsrecht

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is alweer bijna twee jaar oud maar houdt de gemoederen nog volop bezig. Tijdens onze bijeenkomst op dinsdag 13 juni nemen wij de belangrijkste recente ontwikkelingen in jurisprudentie en wetgeving met u door. Zo komt aan de orde wat te doen met  een disfunctionerende werknemer, nu uit onderzoek blijkt dat kantonrechters 50% van de verzoeken om ontbinding op grond van disfunctioneren (de “d-grond”) afwijzen. Verder bespreken we jurisprudentie van de Hoge Raad over de ingewikkelde procedures die bij een ontslag op staande voet aan de orde kunnen zijn. Wij staan daarnaast stil bij de hoogte van de beëindigingsvergoeding in een vaststellingsovereenkomst en zullen kort het wetsvoorstel van Minister Asscher met betrekking tot de transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid behandelen.

Ook niet ontslag-gerelateerde actualiteiten komen aan bod, zoals het non-concurrentie- en relatiebeding in de arbeidsovereenkomst en de Wet DBA (“ZZP overeenkomst”). Kortom: het wordt een veelzijdige bijeenkomst waarin wij u zoveel mogelijk praktische handvatten geven voor de dagelijkse praktijk.

 

15 juni | Ziekte en conflict, werk en privé

Op donderdag 15 juni zoomen wij in op de combinatie van een verstoorde arbeidsverhouding en een zieke werknemer. In onze praktijk merken wij dat werkgevers soms tobben met de re-integratie van hun zieke werknemers en dat dit soms tot conflicten leidt maar ook – juist andersom – dat een conflict in de arbeidsrelatie kan leiden tot een ziekmelding. Wij nemen op 15 juni het hele traject met u door: de ziekmelding door de werknemer, de advisering door de bedrijfsarts, de re-integratieperikelen (1e spoor en 2e spoor), mediation en het beëindigen van de arbeidsrelatie. Ook de Poortwachtertoets en de loonsanctie (en wat daartegen te doen!) worden door ons besproken, evenals de wijzigingen in de Arbowet, die op 1 juli a.s. ingaan.

Op 15 juni komt ook de combinatie ‘werk en privé’ aan de orde en zullen wij u meenemen in de Wet Arbeid en Zorg en de Wet Flexibel Werken (de opvolger van de Wet Aanpassing Arbeidsduur). De bepalingen in deze wetten zijn er juist op gericht werknemers (toenemende) zorgtaken en werk zo lang mogelijk te kunnen laten combineren – zodat zij niet ziek uitvallen.

 

Programma 13 en 15 juni

14.45 – 15.00 Inloop met koffie/thee

15.00 – 16.15 Presentatie Frouke Vlaskamp

16.15 – 16.30  Pauze

16.30 – 17.30 Presentatie Brigit van de Ven

17.30    Borrel

 

Aanmelden en Adres

U kunt zich (kosteloos) aanmelden door uw naam en contactgegevens te mailen naar secretariaat@vlaskampadvocaten.nl. Zodra u een bevestiging heeft ontvangen, is uw aanmelding definitief. Meldt u snel aan, het aantal beschikbare plaatsen is beperkt.

De bijeenkomsten vinden plaats op ons kantoor aan de Regentesselaan 2 (3818 HJ) in Amersfoort, telefoonnummer 033 - 462 79 20.

 

Sprekers

Frouke Vlaskamp en Brigit van de Ven-Meier hebben jarenlange ervaring als (arbeidsrecht)advocaat (respectievelijk  sinds 1995 en 1999). Zij adviseren werkgevers in zowel de profit- als de non profit sector over uiteenlopende arbeidsrechtelijke onderwerpen, waaronder: reorganisaties, het opstellen van arbeidsovereenkomsten en aanvullende (collectieve) arbeidsvoorwaarden­regelingen, individuele of collectieve ontslagprocedures en daaraan gerelateerde procedures.